Hastane yöneticileri de karne alacak

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 3 Kasım’a kadar geçilecek ”birlik” sisteminde yöneticilere karne verilmeye başlanacak.

Sistemle kamuda ilk kez sözleşmeli yönetici dönemi de başlayacak.

2 Kasım 2011’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını yeniden düzenleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu hastane birlikleri oluşturulması kararlaştırılmış, bunun için de bir yıllık süre tanınmıştı.

Düzenleme, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilmesini öngörüyor.

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ
Hizmetin büyüklüğüne göre illerde birden fazla kurulabilecek birlik kapsamı dışında sağlık kurumu kalmayacak.

Birlik teşkilatı genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak. Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organı olacak. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi, idari ve mali hizmet başkanlıkları bulunacak.

Birliğe bağlı hastaneleri, hastane yöneticisi yönetecek. Hastane yöneticisine bağlı başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı, genel sekreterle doğrudan, başkanlar, hastane yöneticileri, başhekim ve müdürlerle genel sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapacak.

2-4 yılı kapsayacak sözleşmeler, bu sürelerin sonunda yenilenebilecek. Genel sekreterin başarısızlık sebebiyle değişmesi halinde başkanların ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden bitecek.

Birlikler oluşturulduktan sonra baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşirelerin görevleri sona erecek.

YÖNETİCİLERE KARNE
Sağlık Bakanlığı, birliklerin verimliliğin ölçülebilmesi için değerlendirme kriterlerini bir yönergeyle belirledi.

Yönerge, birliklerle sağlık tesislerinin temmuz ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez verilecek karnelerle değerlendirmeye tabi tutulmasını öngörüyor. Karnedeki puanlar birlik, sağlık tesisi ve yöneticilerin başarı grubunu belirleyecek.

Değerlendirmede tıbbi, idari, mali, memnuniyet ve eğitim kriterleri baz alınacak. Buna göre de 5 farklı (A’dan E’ye kadar) başarı grubu belirlenecek.

Puanı bin-800 arasındakiler (A), 700-800 arasındakiler (B), 600-700 arasındakiler (C), 500-600 arasındakiler (D), 500’den düşük olanlar (E) grubunda olacak.

Bulundukları gruptan düşenler ya da belirli sürede bir üst gruba çıkamayan birliklerin genel sekreterinin görevine son verilecek.

KAMUDA SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİ DÖNEMİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl, sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatacak kamu hastane birlikleri ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu hastanelerinde yeni bir yönetim tarzının uygulamaya geçirileceğini bildirdi.

Yeni sistemle kamuda ilk kez ”sözleşmeli” yönetici dönemine geçileceğine dikkati çeken Çağıl, illerde birlik sekreterleri ile hastane yöneticilerinin sözleşmeli olacağını söyledi.

Bu yöneticilerin performansının yılda iki kez verilecek karneyle değerlendirileceğini anlatan Çağıl, ”Yeni sistemde denetim ve takip mekanizması işletilecek. Belirlediğimiz kriterlere göre başarı elde edemeyenlerle yeni sözleşme imzalanmayacak ya da ücretleri düşürülecek” diye konuştu.

Türkiye genelinde 87 birlik sekreteri atanacağını açıklayan Çağıl, sağlık bölgesi yapılanmasına göre belirlenen ve iş yükü fazla olan bazı illerde birden fazla birlik sekreteri bulunacağını dile getirdi.

Yayımlanan verimlilik yönergesiyle yöneticilerin performansının ölçüleceğini kaydeden Çağıl, ”Yöneticiler, sağlık hizmetinde bakanlığımız açısından büyük önem taşıyan konularda başarısız olurlarsa görevlerine devam edemeyecek. Sağlık hizmetini doğrudan ilgilendirmekle birlikte bazı göstergelerde yetersizliği saptananlara ise ya uyarı verilecek ya da ücretlerinde azalma olacak” dedi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s