Kimsesiz Hastaya da Refakatçi Geliyor

Hastanelerde tedavi gören bakıma muhtaç kimsesiz hasta sayısının artması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bu kişilerin tuvalet, temizlik ve beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak ”hasta bakım personeli” görevlendirme kararı aldı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmet Çakır, yeni uygulamayı il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Son dönemde hastanelere başvuran kimsesiz hasta sayısının arttığını, bunun da kimsesiz kişilerin tıbbi bakımlarıyla ilgili sorunları ortaya çıkardığını ifade eden Çakır, geçen yıl sosyal hizmet uzmanına yönlendirilen kimsesiz bakıma muhtaç hasta sayısı 6 bin 920 iken, bu sayının bu yılın altı aylık döneminde 5 bin 793’e ulaştığına dikkati çekti.

”YOĞUN TALEP VAR”
Kimsesiz bakıma muhtaç hastaların tuvalet, kişisel temizlik, beslenme ve diğer gereksinimlerinin karşılanması için tıbbi sosyal hizmet biriminden yoğun biçimde refakatçi talebinde bulunulduğunu, ancak birçok tedavi kurumunda hasta bakıcı veya bakım işinden sorumlu kadro bulunmaması nedeniyle tedavi sürecinde problem yaşandığını kaydeden Çakır, zaman ve dikkat gerektiren hasta bakımının hemşire ve diğer sağlık personelinin yükünü artırdığını ve hizmet kalitesini düşürdüğünü belirtti.

HASTA BAKIM PERSONELİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmet Çakır, kimsesiz ve bakıma muhtaç hastaların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için kişisel bakıma yardımcı olacak, hastane içi ve dışındaki ihtiyaçları karşılayacak ve her türlü işlemde refakat edecek ”hasta bakım personeli” görevlendirilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Çakır’ın yayınladığı genelgeye göre bununla ilgili süreç şöyle işleyecek:

Tedavi gören kimsesiz ve bakıma muhtaç hasta sayısı göz önünde bulundurularak her hastanenin temizlik personeli kadrosundan ihtiyaç duyulan sayıda ”hasta bakım personeli”, sosyal hizmet uzmanı, yoksa hastane müdürü tarafından belirlenerek, başhekimlikçe görevlendirilecek.

Görevlendirilecek bu personel, kimsesiz ve bakıma muhtaç hastaların tuvalet, kişisel temizlik, beslenme ve malzeme temini gibi ihtiyaçlarını karşılayacak, işlemlerini yürütecek, hastaya pozisyon vermede hemşireye yardımcı olacak, ekipmanların genel kontrolünü yapacak, diğer birimlere giderken refakat edecek, iletişim ve sosyal gereksinimlerini giderecek.

”Hasta bakım personeli”, sosyal hizmet uzmanı ve servis sorumlu hemşiresinin vereceği görevler dışında, hasta bakımını ve refakatini kapsamayan işlerde çalıştırılamayacak.

Bu personelin görev takibini tıbbi sosyal hizmet biriminde görevli sosyal hizmet uzmanı, yoksa hastane müdürü yapacak.

Görevlendirilen hasta bakım personeline, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve sağlık memurundan oluşan bir ekip, hastanın genel ve fiziksel bakımı, engellilere yaklaşım, ilk yardım, hastane içi hijyen, hasta ve yakınıyla sağlıklı iletişim konularında eğitim verecek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s