Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması

 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı: B.I0.0.MUS.00.00.00.0/
Konu: Taşta teşkilatının yeniden yapılandırılması
…………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: 2/2/2012 tarihli ve B.10.0.MUS.00.00.00.0/22 sayılı Genelgemiz.

İlgide kayıtlı Genelgemiz ile, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması, taşınır ve taşınmazların tahsisi ve personelin devrine yönelik yapılması lâzım gelen iş ve işlemler belirlenmiş ve mezkûr Genelgenin (9) numaralı bendinde geçici görevli personelin 15/05/2012 tarihinde kadar görevlendirmelerinin devamının sağlanması ve bu süre içerisinde de bunların nakil tekliflerinin Bakanlığa bildirilmesi istenilmiş idi.

Geçici görevlendirmelerle ilgili süre hizmet gereklerine binaen 15/8/2012 tarihine kadar uzatılmış olup, sözkonusu bendde belirtilen iş ve işlemlerin bu tarihe kadar gerçekleştirilmesini önemle rica ederim.

Prof Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s