Sağlıkta Enerji Verimliliği ve Kaynak Geliştirme Çalıştayı Yapıldı

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 
SAĞLIKTA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI YAPILDI

Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından düzenlenen “Sağlıkta Enerji Verimliliği ve Kaynak Geliştirme Çalıştayı” 13-14 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya;Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EPDK, TOKİ Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalkınma Bankası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, enerji ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (vakıf, dernek v.b.) ile özel sektör temsilcileri ve üyelerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.
Kamu sağlık işletmelerinde enerji verimliliği kültürü ve bilincinin oluşturulmasına yönelik iki günlük çalıştay süresince özellikle “çevre dostu-yeşil hastane” konsepti vurgulandı. Sağlık tesislerinde enerji verimliliğine yönelik projeler ve yeni kaynakların geliştirilmesi kapsamında şu hususlar ön plana çıktı;
Sağlık kuruluşlarının enerjiye ulaşımında alternatif yöntemler:
Serbest tüketicilik hakkı: Bakanlığımıza bağlı sağlık işletmelerinin elektrik ve doğalgaz tüketim bedel fiyatlandırmasında serbest tüketici statüsüne geçişlerin sağlanması, 2012 Yılı; Doğalgaz serbest tüketicilik limiti 300.000 m3/yıl, Elektrik serbest tüketicilik limiti 25.000 kwh/yıl olarak belirlenmiştir.
Lisanssız olarak elektrik üretimi: Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kojenerasyon tesisi, mikro kojenerasyon tesisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 KW olan üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler şirket kurma ve lisans alma yükümlülüğünden muaftır)
Mevzuat gereği 10.000 m2 üzeri kapalı alana sahip veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP (Ton Eşdeğer Petrol – 1000 KWh elektrik = 0086 TEP ) ve üzerinde olan sağlık işletmelerinde Enerji Yönetimi Birimi oluşturulması ve Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi.
Enerji Verimliliği Portalı (ENVER) üzerinden kamu sağlık tesislerinde enerji kullanımı ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin gönderilmesi.
Hastane binalarında enerji verimliliği konusunda 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alınması,
Sağlık kurum ve kuruluşlarımızın çeşitli nedenlerle artan elektrik giderlerinin kontrol altına alınması amacıyla Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan 31/5/2010 tarih ve 5435 sayılı (2010/38) Genelge tekrar vurgulanmıştır.
Elektrik – iç tesisat ve çevre aydınlatma sistemlerinde (Kablolama, Kompanzasyon sistemleri kurulması, LED aydınlatma, Sensörlü sistem gibi) enerji verimli projelere ağırlık verilmesi.
Enerji tüketen sistemler, süreçler ve ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi. (Medikal cihazların bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması gibi)
Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde verimliliğin arttırılması.
Enerji kompozisyonunun çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgâr vb.) etkin kullanımı.
Kojenerasyon ve Trijenerasyon konusundaki gelişmeler; (KÖO projeleri ile TOKİ tarafından yapılan 250 yatak ve üzeri hastanelerde bu sistemlerin şartnamelere konulduğu vurgulandı).
Tıbbi oksijen yoğunlaştırıcı cihazlarla yerinde oksijen üretim, denetim ve depolama sistemleri.
Tıbbi atıkların kaynakta azaltılmasına yönelik örnek hastane uygulamaları ile tıbbi atıkların yönetimi ve bertarafı ile ilgili tarafların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

 
 

  • calistay5.jpg
  • calistay7.jpg
  • calistay3.jpg
  • calistay9.jpg
  • calistay1.jpg
  • calistay6.jpg
  • calistay4.jpg
  • calistay2.jpg
  • calistay8.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s