Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan Duyuru

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan Duyuru

Bilindiği üzere, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınııı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı(Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Kurumumuza bağlı 2. ve 3. basamak sağhk kurumlarımıı genel bütçe kapsamında ki nakit talepleri daha önceden Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin 3/b maddesi doğrultusunda doldurularak (Ek-1 formu) Il Sağlık Müdürlükleri vasıtasıyla Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığfııa göndermekte idi.

Yeni teşkilat yapılanması doğrultusunda Kurumumuza bağlı Kamu Hastane Birlikleri oluşturuluncaya kadar 2, ve 3. Basamak sağlık kurunılarımn genel bütçe kaynaklı nakit talepleri, ll Sağlık Müdürlüklerince konsolide ettikten sonra Kıırumumuza gðnderilecektir.
Bu itibarla, İl Sağhk Müdürlüklerince, konsolide edilmiş genel bütçe nakit taleplerini içeren Ek.l formunun yeni bildirim yapılana kadar khksgdb@gmail.com  elektronik posta adresine en geç 16.04.2212 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Uzm. Dr. Hasan Çağıl
Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurum Başkanı

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s