Kamu Hastaneleri Kurumu’na 1.206 Yeni Personel Alacak

Devlet Personel Başkanlığı 2012 yılında ek atama izni verilen kamu kurum ve kuruluşlarına 29 bin, üniversitelere 5 bin olmak üzere toplam 34 bin ek atama kadrosunun kurumlara ve üniversitelere göre dağılımını açıkladı.

Tabloya göre 2012 yılında en fazla ek atama kontenjanına sahip kurumlar; 4 bin 800 kişi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na verildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na 1.206, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 900, Maliye Bakanlığı’na 675, Orman Genel Müdürlüğü’ne 550, İçişleri Bakanlığı’na 525, Dışişleri Bakanlığı’na 500, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 420, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na 400, Adalet Bakanlığı’na 400, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 350 ek atama izni verildi.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayıdan istisna tutulacak atamaların merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.

21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50′sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 29.000 adet atama izni verilebileceği hüküm altına alınmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s