Sağlıkta Yetkili Birimler Değişti

Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların, hizmet birimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları hizmet birimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Yönetmelikle, bakanlığa bağlı kuruluşların, hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlendi. Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanan yönetmelikte, bağlı kuruluşlar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü olarak belirlendi.


Yönetmeliğe göre bağlı kuruluşlar, bakanlık politikalarına, strateji ve hedeflerine, planlama ve düzenlemelerine uygun davranacaklar, sağlık hizmetinin kesintisiz ve bütünlük içerisinde sunumunu sağlamaya yönelik tedbirleri alacaklar. İnsan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlayacak ve verimi artırmak amacıyla hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda müşterek hareket edecekler. Birlikte yürütülmesi gereken işlerde azami ölçüde işbirliği ve yardımlaşma içerisinde bulunacaklar. Hizmetin yürütülmesinde ortaya çıkan kurumlar arası ihtilaf ve tereddütlü hususlarda bakanlığın kararına göre hareket edecekler.


Bağlı kuruluşların en üst amiri olan Başkan veya Genel Müdür, yürütülen hizmetlerden ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumlu olacak.


Öte yandan kamu hastane birlikleri kuruluncaya kadar, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşradaki yönetim görevini bakanlık il sağlık müdürlükleri yerine getirecek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s